22 sep 2023 15:28

Overheidsopdracht platform personeelsplanning binnen de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akkoord met opstarten van een overheidsopdracht voor het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA.

De opdracht betreft het onderhoud van SEPP, een transversaal platform dat de overheid en het management van de diensten de mogelijkheid biedt de loonmassa van de FOD’s en POD’s te beheersen. Met het oog op de noodzakelijke continuïteit en aanpassing van de dienstverlening voor het platform, gaat de minsterraad akkoord met het opstarten van onderhandelingen voor het afsluiten van een driejarige opdracht met de huidige dienstverlener via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.