17 jul 2009 11:53

Overheidsopdracht P&O

Bijkomende informaticadiensten voor overheidsopdracht van P&O

Bijkomende informaticadiensten voor overheidsopdracht van P&O

De ministerraad heeft minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere de toestemming verleend om bijkomende diensten in het kader van een overheidopdracht voor de aankkop van softwarelicencies, hardware en consultancy diensten aan de firma EDS te gunnen. EDS is de dienstverlener van de hoofdopdracht.

Het gaat om informaticadiensten voor de implementatie en de operationele omkadering van het beheer van Personeel-en-organisatieprocessen binnen de federale overheid.