28 nov 2021 18:34

Overheidsopdracht ten behoeve van de FOD Economie en de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht ten behoeve van de FOD Economie, de FOD Financiën en elke openbare organisatie die interesse heeft in de software ARCgis voor geografische kartering en analyse.

Concreet gaat het om een overheidsopdracht die twee luiken omvat:

  • een tijdelijke verlenging van het lopend contract ESRI-contract ten behoeve van de FOD Economie en de FOD Financiën tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met ESRI-Belux
  • het afsluiten van een nieuwe overeenkomst ten behoeve van meerdere overheidsentiteiten met het oog op het bekomen van een Enterprise Level Agreement met ESRI-Belux

De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.