27 apr 2007 17:00

Overheidsopdracht verkiezingsuitslagen

Overheidsopdracht verkiezingsuitslagen

Overheidsopdracht verkiezingsuitslagen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de registratie, de verwerking en de verspreiding van de uitslagen van de verkiezingen van het federale parlement, het Europees parlement en de gewestelijke parlementen vanaf 2008.