07 jan 2016 16:30

Overheidsopdracht voor aankoop van mobiele digitale snelheidsmeters voor geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de opstart van een overheidsopdracht goed voor de aankoop van mobiele digitale snelheidsmeters voor de geïntegreerde politie.

De overheidsopdracht bestaat uit een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van mobiele digitale snelheidsmeters voor de geïntegreerde politie. De mobiele digitale snelheidsmeters kaderen in een breder plan van investeringen en automatisering. Ze kunnen een hoger percentage nummerplaten verwerken dan de huidige analoge films, die een tijdrovende verwerking vereisen.

De raamovereenkomst loopt vier jaar voor de aankoop van mobiele digitale snelheidsmeters en randuitrustingen en veertien jaar voor het onderhoud van de uitrustingen.