23 jun 2023 16:51

Overheidsopdracht voor audiovisuele diensten tijdens het EU-voorzitterschap

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor audiovisuele diensten voor de informele raden tijdens het Belgische EU-voorzitterschap.

In het kader van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dat België in de eerste helft van 2024 zal opnemen, werd overeengekomen dat de FOD Buitenlandse Zaken de verplichting op zich zal nemen om de audiovisuele diensten (host broadcasting service) voor alle informele raden te voorzien.

De FOD zal beroep doen op een ‘host broadcaster’, die beelden van de raadszittingen live uit zal zenden, opnemen en verdelen aan de internationale media.