28 nov 2021 18:34

Overheidsopdracht voor Beliris

De ministerraad neemt op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, akte van het gunningsdossier van een overheidsopdracht in het kader van Beliris. 

De opdracht betreft de inrichting van een groene ruimte en recreatiezone aan de Materialenkaai, te Brussel.