01 jul 2022 17:05

Overheidsopdracht voor Beliris

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Karine Lalieux akkoord met het sluiten van een overheidsopdracht voor werken met betrekking tot de bouw van een metrostelplaats in Haren.

Deze opdracht past in het kader van de uitvoering van het initiatief 'Hoogperformant openbaar vervoer naar het Noorden van Brussel’.

Gezien de complexiteit van het project en het feit dat de opdracht zowel betrekking heeft op de burgerlijke bouwkunde als op de afwerking en de uitrusting van de te bouwen constructie, wordt deze opdracht gesloten via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

Het Beliris-samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in diverse initiatieven met de bedoeling de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad te bevorderen.