16 okt 2015 16:08

Overheidsopdracht voor berging van het schip Flinterstar

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein een overheidsopdracht goed voor de berging van het schip Flinterstar.

De ministerraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor de opstart van de berging van het schip Flinterstar dat op 6 oktober 2015 in de Noordzee zonk. Doordat het wrak geen eigendom meer is van de scheepseigenaar en in de territoriale zee ligt, is de federale overheid verantwoordelijk voor de berging van het wrak. De berging van het wrak heeft een dringend karakter om onder andere de zee, de nabijheid van de vaargeul en het milieu in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. Daarom wordt een overheidsopdracht geplaatst door een aantal bergingsfirma's uit te nodigen tot het indienen van een offerte in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.