23 nov 2018 17:28

Overheidsopdracht voor bewaking op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe

De ministerraad gaat op voorstel van Eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht in verband met de outsourcing van de bewakingsdienst op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons-Maisières.

Het gaat om een meerjarige open opdracht (2020-2023) voor diensten voor een periode van vier jaar, verlengbaar met een jaar, volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.