20 jul 2018 15:21

Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende FOD's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

De FOD Binnenlandse Zaken start een gemeenschappelijke overeenkomst voor bewakingsdiensten op om te voldoen aan zijn behoeften en aan die van andere federale aanbestedende overheden. De FOD Binnenlandse Zaken treedt op als aankoopcentrale. De deelnemende FOD's zijn:

  • FOD Binnenlandse Zaken
  • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • FOD Beleid en Ondersteuning