01 apr 2022 18:07

Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van anonieme voertuigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamoverkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van anonieme voertuigen voor de federale politie en de Veiligheid van de Staat.

De opdracht zal worden geplaatst via een openbare procedure. De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als aankoopcentrale ten voordele van de Veiligheid van de Staat.