11 dec 2021 12:55

Overheidsopdracht voor de aankoop van broeken voor de politie en Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van “new generation”-politiebroeken voor de geïntegreerde politie en Defensie.

De opdracht zal worden geplaatst via een openbare procedure. De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als aankoopcentrale voor de lokale politiezones en Defensie.