05 feb 2021 16:22

Overheidsopdracht voor de aankoop van computerlicenties voor de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor een meerjarige raamovereenkomst betreffende de aankoop en het onderhoud van Forensic-licenties voor de federale gerechtelijke politie en de algemene inspectie van de politie.

De federale politie gaat de uitdaging van de technologische evolutie niet uit de weg en wil adequaat blijven inspelen op de operationele eisen. Daarom wil ze op twee assen werken: de aankoop van licenties voor de Computer Crime Unit-medewerkers (CCU) en de oprichting van Forensic Centers. De federale politie ziet het als een manier om verantwoord samen te werken, waarbij eveneens capaciteit binnen de CCU’s vrijgemaakt wordt, zodat de nieuwste technologische ontwikkelingen opgevolgd kunnen worden en gefocust kan worden op complexere missies met een hoge toegevoegde waarde. Bovendien is de ontwikkeling van computeronderzoeken een nationale en Europese bekommernis.

De opdracht bestaat uit zes percelen en zal via een openbare procedure opgestart worden. De federale politie treedt op als aankoopcentrale voor de algemene inspectie van de politie.