18 mei 2017 16:17

Overheidsopdracht voor de aankoop van patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht met betrekking tot een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van patrouillevaartuigen ten voordelen van de scheepvaartpolitie. 

De meerjarige raamovereenkomst van 7 jaar beoogt de vervanging van de verouderde patrouillevaartuigen van de scheepvaartpolitie. De scheepvaartpolitie is een gespecialiseerde eenheid van de federale politie die politieactiviteiten uitoefent binnen de maritieme zones en op de wateren waarover België jurisdictie heeft.