21 jan 2022 17:47

Overheidsopdracht voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de levering van containers en toebehoren voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

De opdracht betreft de levering van:

  • containers voor de opslag van meetpoorten, uitgerust met een verplaatsbare reconstructie
  • testcontainer voor het instellen van de scanners
  • containers voor de Administratie Opsporingen voor opslag, transport etc.