10 feb 2017 13:50

Overheidsopdracht voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de lancering van een overheidsopdracht goed om een onderhoudscontract af te sluiten voor de meldkamerinfrastructuur en -toepassingen ten behoeve van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Deze overheidsopdracht kadert in de uitvoering van het Actieplan 112 en de modernisering van de alarmcentrales. De overheidsopdracht wordt opgestart volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.