13 nov 2020 16:08

Overheidsopdracht voor de bewaking en de veiligheid in de gebouwen van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem de lancering goed van een overheidsopdracht voor de bewaking en de veiligheid in de gebouwen van de FOD Financiën.

De opdracht heeft tot doel de bewaking en de veiligheid in de verschillende gebouwen van de FOD Financiën te verzekeren door een of meer bewakers ter beschikking te stellen die instaan voor de bewaking van het hele gebouw.

Perceel 1 betreft de bewaking in het gebouw Fedopress. Voor de percelen 2 tot en met 8 (occasionele bewaking) zal het gaan om specifieke bestellingen in bepaalde situaties die een versterking van de bewakingsdiensten vereisen, zoals de overgang naar alarmniveau 4, de tax-on-web-periode, de vervanging van een afwezige ambtenaar, bijzondere omstandigheden die een bedreiging vormen voor het gebouw of de veiligheid van zijn gebruikers.

De opdracht betreft een raamovereenkomst met maximaal drie opdrachtnemers via een openbare procedure met Europese bekendmaking. De prestaties zijn voorzien voor vier jaar, verlengbaar met zes maanden.