05 apr 2024 20:19

Overheidsopdracht voor de bouw van een vijfde Europese school

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de bouw van een vijfde Europese school.

Concreet gaat het om een gezamenlijke opdracht voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een nieuwe Europese school te Neder-over-Heembeek met een capaciteit voor 3.000 leerlingen. De school moet de opvang mogelijk maken van de drie schoolcycli (kleuterschool, lagere school en middelbare school) en beantwoorden aan de herziene behoeften geformuleerd door het Secretariaat-generaal van de Europese scholen.

Er zal tevens bijzondere aandacht zijn voor de bijdrage van het project tot de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) en voor de toegankelijkheid van het complex voor personen met een handicap.

De opdracht zal uitgevoerd worden volgens de publiek-private samenwerkingsformule Design, Build, Maintain en Finance (DBFM).