29 jan 2021 17:27

Overheidsopdracht voor de catering van de FOD Volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de inrichting, uitbating en organisatie van een bedrijfsrestaurant en aanverwante diensten.

De verschillende diensten van de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verhuizen in het kader van het Health on the Move-project van 2021 naar het Galileigebouw in Brussel.

Voor de uitbating van het bedrijfsrestaurant zoekt de FOD Volksgezondheid naar een opdrachtnemer die de bedrijfscatering, waaronder het bedrijfsrestaurant, de vendingmachines, de koffie- en waterautomaten, de vergader- en evenementenservice en de baristaservice op een innovatieve en duurzame manier uitbaat met oog voor de gezondheid van de medewerkers. Daarvoor moet de opdrachtnemer de tweede verdieping gedeeltelijk renoveren of aanpassen en een cateringconcept ontwikkelen.

Het huidige bedrijfsrestaurant op de Horta-site (Eurostation) blijft - zij het slechts gedeeltelijk - operationeel voor de FOD Volksgezondheid. De huidige gebruikers en de overheidsdiensten die zijn gehuisvest in de nabijgelegen gebouwen wensen gebruik te maken van de cateringdiensten van het bedrijfsrestaurant, alsook van de vergaderdiensten. Daarom is het wenselijk om de bestaande infrastructuur op te frissen en een horeca-aanbod te ontwikkelen vergelijkbaar met dat van het Galileigebouw. Het personeel dat nu op die site is tewerkgesteld, moet worden overgenomen door de opdrachtnemer.

De opdracht wordt geplaatst via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.