23 sep 2022 16:05

Overheidsopdracht voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht voor de federale overheid.

Het betreft de levering van dranken, snacks, verdeelautomaten en waterfonteinen. De raamovereenkomst wordt door de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA geplaatst via een openbare procedure.

Het contract vervangt eerdere opdrachten. Het gaat dus niet over een nieuw initiatief maar over het verzekeren van de continuïteit van de openbare diensten.