08 okt 2010 13:04

Overheidsopdracht voor de federale politie

Gecentraliseerde opslag voor de federale politie

Gecentraliseerde opslag voor de federale politie

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft de ministerraad de lancering van een meerjarige overheidsopdracht voor diensten goedgekeurd voor de aankoop, het onderhoud en het beheer van een oplossing voor gecentraliseerde opslag (mirrored schijvenkasten) ten voordele van de federale politie.