06 jul 2024 15:28

Overheidsopdracht voor de Federale Politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de Federale Politie.

Het gaat om een raamovereenkomst voor de huur en het onderhoud van twee BS2000 mainframes en aanverwante randapparatuur voor de datacenters van de Geïntegreerde Politie, met inbegrip van bijhorende ondersteuningsdiensten.

De opdracht wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.