06 jul 2024 15:28

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht betreffende de levering, de implementatie en het onderhoud van de software en het bijbehorende exploitatieplatform voor het bijhouden van weddedossiers en de loonverwerking van de personeelsleden van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.

Het huidige contract wordt verlengd vanaf 1 januari 2024 tot en met uiterlijk 31 december 2028, wat betreft het frond-endgedeelte van de loonmotor.