31 okt 2020 12:13

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken betreffende gasdichte chemische beschermingskledij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de gunning goed van perceel 1 van de raamovereenkomst voor de levering en het onderhoud van gasdichte chemische beschermingskledij voor diverse overheidsdiensten.

Dit perceel betreft gasdichte en herbruikbare chemische beschermingskledij. De ministerraad heeft echter beslist om perceel 2 van de raamovereenkomst, dat betrekking heeft op de wegwerpbare en gasdichte kledij, niet te gunnen. Aangezien de twee ontvangen offertes onregelmatig waren, zal dit perceel opnieuw worden gelanceerd via dezelfde open procedure.