16 dec 2022 17:53

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) voor het beheer van de loonmotor van de federale overheid.

In afwachting van de volledige operationalisering van de nieuwe loonmotor PersoPay, heeft deze opdracht tot doel het beheer en de continuïteit van de huidige SLR4-loonmotor te waarborgen.

De opdracht wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.