26 apr 2024 17:37

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Het betreft de vernieuwing voor een periode van vier jaar van een bestaande raamovereenkomst betreffende de levering van papier, briefomslagen en bedrukte artikelen.