20 jul 2023 18:32

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor het directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering van de Federale Overheidsdienst BOSA.

Binnen de FOD BOSA en het directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering staat het domein Identification, Authentication and Authorisation (IAA) in voor de ontwikkeling van de Federal Authentication Service (FAS) dat identificatie-, authenticatie- en machtigingsdiensten ter beschikking stelt voor andere instanties op federaal, gewestelijk en lokaal niveau. 

Om de continuïteit van de bestaande diensten te garanderen en een antwoord te bieden op de uitdagingen gelinkt aan de verdere evolutie van het FAS-platform, wordt een nieuwe raamovereenkomst gelanceerd voor vier jaar. Het gaat om de levering van diensten voor het onderhoud van het platform, het aanleveren van profielen van technische experten en het verwerven van licenties in de context van het IAA-domein.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.