08 sep 2023 17:24

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het Directoraat-generaal PersoPoint van de FOD BOSA, dat instaat voor de betaling van de lonen en onkosten van de federale ambtenaren.

Concreet gaat het om een raamovereenkomst voor het correctief en evolutief onderhoud van de PersoPoint SAP-loonmotor en van de applicatie voor onkosten en de Bolt-on licenties.

De opdracht wordt geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling.