27 okt 2023 22:51

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de opstart van een overheidsopdracht betreffende de levering en het plaatsen van statische en mobiele rekken voor het Directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

De federale overheidsdiensten en -instellingen zullen een beroep kunnen doen op deze nieuwe overheidsopdracht (raamovereenkomst), die zal worden geplaatst door de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA via een openbare procedure.