07 jul 2016 17:06

Overheidsopdracht voor de FOD Budget en Beheerscontrole: consultancydiensten voor FEDCOM

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès akkoord met de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure over consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Ressource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

De FOD Budget en Beheerscontrole zou een overheidsopdracht willen uitschrijven om bijkomende diensten over software-ondersteuning te verkrijgen, verzorgd door personeel en experten van SAP. De firma SAP is de enige die aan de noden van alle federale overheidsdiensten kan voldoen, vandaar dat men beroep doet op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.