15 jul 2022 19:09

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo akkoord met de lancering van een overheidsopdracht inzake bewakingsdiensten voor de FOD Buitenlandse Zaken.

Concreet gaat het om de bewaking van de gebouwen van de FOD Buitenlandse Zaken en van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.