13 okt 2023 16:54

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in met de lancering van een overheidsopdracht betreffende de catering voor evenementen georganiseerd in het Egmontpaleis in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Deze overheidsopdracht betreft cateringdiensten voor evenementen die in het Egmontpaleis worden georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. In een aantal gevallen zullen deze diensten de levering van keukenmateriaal, serviesgoed en tafellakens, en keuken- en zaalservice omvatten.

De aanbestedende overheid kiest voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het gaat om een raamovereenkomst, in specie, gesloten met maximaal drie ondernemingen, uitgevoerd zonder heropening voor mededinging in overeenstemming met de clausules en voorwaarden van de raamovereenkomst.