17 mei 2024 20:12

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht betreffende de diplomatieke tas voor de FOD Buitenlandse Zaken.

Het vervoer van de diplomatieke tas van de FOD Buitenlandse Zaken vindt plaats door middel van een recurrente overheidsopdracht. De lopende opdracht kan hiervoor nog worden aangewend tot 31 december 2024. 

Om de continuïteit van de dienstverlening na deze datum te garanderen, moet worden overgegaan tot het plaatsen van een nieuwe overheidsopdracht.

Concreet omvat deze opdracht zowel het vervoer als het verpakken van de diplomatieke tas. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar en wordt geplaatst via de openbare procedure.