29 mrt 2012 16:17

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De FOD Buitenlandese Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking lanceert een overheidsopdracht om software en diensten aan te kopen voor zijn document en records management.

Het document and records management kadert in het project information management dat de doeltreffendheid van de dienst en de dienstverlening aan de burger moet verbeteren. De ministerraad stemt in met de onderhandelingsprocedure met voorgaande bekendmaking.