18 nov 2013 10:50

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad stemt in met de toekenning van een overheidsopdracht voor de aanduiding van een ratingagentschap dat ratings opstelt voor alle schulduitgiftes van de Belgische staat.

De opdracht heeft enkel betrekking op de rating voor de privé- en publieke effecten van de Belgische staat in vreemde munt en euro, met een duur van één jaar of langer, met uitzondering van staatsbons.

De opdracht duurt 24 maanden en kan ten hoogste twee maal met 12 maanden worden verlengd.