20 nov 2021 17:50

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor de FOD Financiën.

Het gaat om:

  • een open procedure met Europese bekendmaking voor kleine herstel- en klusjesdiensten voor de FOD Financiën
  • een open procedure met Europese bekendmaking voor de realisatie van een raamovereenkomst voor het drukken, het verzendklaar maken en het verzenden van documenten voor de deelnemende instellingen van het Belgisch federaal openbaar ambt