02 jun 2023 17:07

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de FOD Financiën en diverse federale instellingen.

De overheidsopdracht betreft de uitrol van een cloud-based contactcenter ter vervanging van het huidige on-premise contactcenter. De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure met Europese bekendmaking.