17 mei 2024 20:12

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht betreffende schoonmaakdiensten voor de FOD Financiën.

De opdracht heeft betrekking op dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten voor de lokalen van het North Galaxy-complex en van de sokkel. 

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure met Europese bekendmaking.