15 jun 2012 18:30

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: abonnement op een financiële en economische gegevensbank

De ministerraad geeft minister van Financiën Steven Vanackere de toestemming om een overheidsopdracht voor een abonnement op een financiële en economische gegevensbank aan het Bureau Van Dijk Electronic Publishing te gunnen. 

Het gaat om een jaarlijks abonnement op de gegevensbanken ORBIS en TP CATALYST voor  respectievelijk vier en zes gebruikers van de cel Verrekenprijzen en de dienst Voorafgaande beslissingen van de FOD Financiën.