31 jan 2014 18:38

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën voor het onderhoud van de BIZTAX-toepassingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens de lancering van een overheidsopdracht goed voor het onderhoud van de BIZTAX-toepassingen. 

Het gaat om het onderhoud van de BIZTAX frontoffice toepassingen en de BIZTAX backoffice toepassingen en de integratie van FedIAM in BIZTAX frontoffice.

De BIZTAX-toepassing biedt aan rechtspersonen en hun mandatarissen de mogelijkheid om de aangiften in de vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen.