30 okt 2009 14:49

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

Elektronische databank van juridische documentatie voor de magistratuur

Elektronische databank van juridische documentatie voor de magistratuur

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten voor de gunning van een dienstenopdracht voor de terbeschikkingstelling van een elektronische databank van juridische documentatie bestemd voor de magistraten van de Rechterlijke Orde. In die  databank zullen de verschillende juridische aangelegenheden uit de juridische abonnementen worden opgenomen.

Het is de bedoeling de kosten geleidelijk te verminderen, waarbij de ter beschikking gestelde juridische documentatie een kwalitatief hoogstaand niveau moet behouden. In de praktijk zal het toenemend gebruik van de elektronische databank door de magistratuur de kosten voor de bestellingen van papieren abonnementen gevoelig verminderen. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van drie jaar.