06 mrt 2009 16:52

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

Overheidsopdracht voor het onderhoud van het nationaal interceptiesysteem

Overheidsopdracht voor het onderhoud van het nationaal interceptiesysteem

De ministerraad heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck toestemming gegeven om een overheidsopdracht voor de FOD Justitie uit te voeren. Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de hernieuwing met vijf jaar van het onderhoudscontract van het nationaal interceptiesysteem voor communicatie Nice Track.