21 mrt 2013 15:42

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de exploitatie van het eerste forensische psychiatrisch centrum in Gent.

Het forensische psychiatrisch centrum van Gent biedt een gespecialiseerde psychiatrische behandeling aan de gedetineerden die ervoor in aanmerking komen. Het centrum van Gent is in maart 2014 klaar voor gebruik. Er komen twee forensische psychiatrische centra in België: een in Gent en een in Antwerpen.