07 okt 2022 18:22

Overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor een onderhoudscontract voor ICT-licenties om de continuïteit van bepaalde diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer te waarborgen.

Een aantal ICT-toepassingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, waaronder de DIV-toepassing voor de inschrijving van voertuigen en Mobivis voor de traceerbaarheid van voertuigen, werden voor het ALLFUSIONGEN platform ontwikkeld. Momenteel vindt een migratie plaats van het GEN-platform naar het JAVA-platform.

Om de continuïteit van deze diensten aan de gebruikers te waarborgen tijdens deze migratie is een onderhoudscontract van vier jaar voorzien voor de nodige licenties.