18 dec 2015 17:53

Overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit: opvolging van de vakbekwaamheid van professionele chauffeurs

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant om een overheidsopdrachtenprocedure op te starten voor het afsluiten van een nieuw contract voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van een centraal aangestuurd examenvragensysteem, het beheer van de erkenningen van exameninstellingen en opleidingscentra en de opvolging van gevolgde opleidingen in het kader van de vakbekwaamheid van professionele chauffeurs.

De overheidsopdracht, die wordt gegund via onderhandelingsprocedure, wordt afgesloten voor een periode van één jaar, van 1 januari tot 31 december 2016.