31 jan 2013 18:32

Overheidsopdracht voor de FOD Personeel & Organisatie

De ministerraad geeft staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert de toestemming om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van MICROSOFT-licenties.

De ministerraad geeft staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert de toestemming om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van MICROSOFT-licenties.