20 apr 2007 17:00

Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie

Software en exploitatieplatform voor het beheer van de weddedossiers van de geïntegreerde politie

Software en exploitatieplatform voor het beheer van de weddedossiers van de geïntegreerde politie

De ministerraad ging akkoord met de toewijzing aan de firma EDS uit Mechelen van een overheidsopdracht voor de levering, de implementatie en het onderhoud van software en van het bijhorend exploitatieplatform voor het bijhouden van weddedossiers en de loonverwerking van de personeelsleden van de geïntegreerde politie. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.