20 okt 2023 17:00

Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van draagbare elektronische ademanalyse- en ademtesttoestellen, ten voordele van de geïntegreerde politie.

Het gaat om een raamovereenkomst van leveringen die zal worden gelanceerd via een mededingingsprocedure met onderhandeling.