15 mrt 2024 17:22

Overheidsopdracht voor de hosting van de volledige Sanitel-oplossing

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval in met het opstarten van een overheidsopdracht voor diensten voor de hosting van de volledige Sanitel-oplossing.

Het dossier betreft het opstarten van een overheidsopdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst met één enkele ondernemer voor de aanneming van diensten voor de hosting van de volledige Sanitel-oplossing, alsook de maintenance (adaptief en evolutief onderhoud) en support. Dit omvat ook het uitbreiden van de functionaliteiten van de Sanitel-applicaties en ‑databases, dit zowel voor België als voor het Groothertogdom Luxemburg.

Sanitel is een geautomatiseerde oplossing, bestaande uit een applicatie en onderliggende databases, ontwikkeld om te voldoen aan de Europese verplichtingen van elk van de lidstaten om:

  • de traceerbaarheid van dieren in de voedselketen te garanderen
  • de diergezondheid te beheren en een efficiënte dierenziektebestrijding mogelijk te maken (met name door het beheer van de statuten m.b.t. dierenziekten)

De opdracht wordt afgesloten voor vier jaar en zal worden gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling.